MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (Yüksek Lisans/Doktora)

(PROGRAM HAKKINDA)

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (Yüksek Lisans/Doktora)

Program Profili :

Moleküler Biyoloji ve Genetik, günümüzde en hızlı ivme kazanan bilim dallarından biridir. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında gerçekleşen hızlı gelişmeler sonucunda gelişen biyoteknoloji şimdiden tıp, farmakoloji, tarım, hayvancılık, endüstri, çevre gibi pek çok alanı şekillendirmeye başlamıştır.

Son yıllarda üretilen modern biyoteknolojik ürünlerin temeli özellikle Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki bilgi birikimine dayanmaktadır. Ülkemizde bu alanlarda yetişmiş uzman kişiler sınırlıdır.

Erciyes Üniversitesi bünyesinde bulunan Genom ve Kök Hücre Merkezinin Moleküler ve Genetik doktora programı için gerekli alt yap ve donanımı mevcuttur. Ayrıca, üniversitemizde bu alanda gerekli teorik ve pratik bilgileri öğrencilere aktarabilecek etkili ve yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmaktadır.
Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitüsü bünyesinde kurulan Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı’nda, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında uzman üretim ve çözüm odaklı araştırmacıların yetiştirilebilmesi için , ülkemizde “Bilim Uzmanlığı” payesine sahip ilgili alanlardaki tüm öğrencilerin Doktora(PhD) yapabilmelerini temin amacıyla programımız açılmıştır. Böylece;
• Ülkemizde moleküler biyoloji ve genetik alanlarında ülkede yeterli bilgi birikimini sağlamak ve ülkemizin gereksinimleri için kaliteli araştırmacılar yetiştirimesi, böylece, yüzyılımız için önceliği belirlenmiş olan bu alanda ülkemiz için gerekli olan yetişmiş insan gücü açığının kapatılabileceği hedeflenmektedir.

• Doktora programını tamamlayan öğrenciler yurt içinde bir çok üniversite ve araştırma enstitüsünde başarılı araştırmacılar olarak kariyerlerine devam edebileceklerdir.

• Bu program ile yetiştirmeyi hedeflediğimiz uzman araştırmacı gücü ile ülkemizin modern moleküler biyoloji ve genetik teknikleri kullanarak hücre biyolojisi, proteomiks, kanser biyolojisi ve epigenetik alanında kaliteli mezunlar vererek ülkemizin bu konularda rekabet gücü artırılacak ve beyin göçünün önüne geçilmesine katkıda bulunulabilecektir.

• Her gün hızla değişerek ve yenilenerek ilerleyen Bilim ve Teknoloji çağına ayak uydurmak için güçlü bir ekip çalışması ruhu ile düşünme, sorgulama, fikir üretme, araştırma ve üretime katkı yapabilecek kendi alanında dünyanın önde gelen nitelikli bilim adamlarını yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Doktora programı ile öğrencilerimiz:
• Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında ileri teknikleri öğrenen ve uygulayan,

Sistemlerin hücresel ve moleküler düzeydeki metabolik süreçleri izah edip, açıklayabilen,

• Yeni bilgi ve donanımların üretilmesinin temellerini oluşturan önemli bir akademik kazanıma sahip olacaklardır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora programı ile Bilgi-Beceri-Tutum ve Davranış niteliklerinin gelişmesi;

Bilgi;

Genenetik, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi alanlarında geniş bilgi birikimine sahip olma,

• Verileri değerlendirebilme ve sonuçları tartışabilme

• Ulusal ve uluslararası ilgili literatürü takip edebilme-kullanabilme,

• Alanda uzmanlaşarak yeni yöntemler-öneriler sunabilme,


Beceri;

• Molküler Biyoloji ve Genetik alanında ileri konular ve yöntemlerle ilgili teorik ve pratik bilgileri edinebilme,

• Deney hayvanlarına bakım, besleme ve deney yapabilme,

• Örneklerin, verilen vb. arşivlenmesi,

• Alanında yayınlanmış bilimsel verileri çözümleme ve yorumlama,

• Verilerin ölçme-değerlendirme yöntemlerini tanımlama,

• İstatistiksel çözümlemenin ana ilkelerini belirleme,

• Araştırmalarda gerekli set, araç-gereç ve sistemleri kullanabilme,

• Alanda yayımlanmış bilimsel son verilere ulaşabilme,

• Bilimsel proje ve makale yazma, sunum yapabilme,

Tutum ve Davranış;

• Mevcut problemlerin çözümü, bilimsel yöntemlerin gücünü anlama,

• Laboratuar kurallarına uyma, uygulamalarını doğru yapma ve sonuçları yorumlama

• Bilimsel araştırmalarda ekip çalışması anlayışını kazanma,

• İnsan ilişkilerinde doğru, dürüst ve tutarlı davranışlar sergileme,

• Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek ve mesleki uygulamalardaki değişimlere uyum sağlamak için; sürekli bir biçimde yeni bilgilere ulaşma alışkanlığı edinme,

• Yaşam boyu kendi kendine öğrenmenin önemini kavrama,

• Bilimsel bilgi, bilimsel doğru ve akademik anlamda etik davranmayı öğrenme,

• Eleştiri-özeleştiri becerisine sahip olmak üzere birçok tutum ve davranışı kazanma gibi birçok özellik sıralanabilir.

Bu eğitimi almış olan öğrencilerimiz, bilimsel veriler ışığında karar verebilen ve uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılarda görüş ve düşüncelerini sunabilen akademik bilgi ve beceri sahibi, donanımlı insan kaynaklarının gelişmesine katkı sağlamak, YÖK’ün gerçekleştirdiği 100-2000 Doktora Bursu Projesi kapsamında Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetil Anabilim Dalı altında Moleküler Biyolji ve Genetik Doktora Programı kapsamında belirlenen alan için gerekli eğitimin verilebilmesi ve alanında etkili araştırmacılar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.