HAKKIMIZDA

Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitüsü; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu kapsamında 20 Temmuz 1982 tarihinde Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü adı ile Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuş ve 29/5/2017 tarihli ve 2017/10404 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Enstitüsünün adı Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitüsü olarak değiştirilmiştir. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 5 Multidisipliner anabilim dalında (Bitki Biyoteknolojisi Anabilim Dalı, Klinik Araştırmalar Anabilim Dalı, Metabolizma ve Kronik Hastalıklar Anabilim Dalı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Nörobilim Anabilim Dalı) öğretime başlanmıştır. Enstitümüz lisansüstü eğitim-öğretim programlarında görev alan öğretim üyeleri sürekli öğrenmek ve kendini yenilemek gerekliliğinin bilinci ile birçok fedakârlığı göze alarak üstün bir gayretle lisansüstü eğitim yapan ya da yapacak olan öğrencilere başarının gerektirdiği üstün irade, azim, disiplin ve titizlikle gerçekleştirecekleri çalışmalar için en iyi ortamı hazırlamaktadırlar.

Enstitü olarak hedefimiz; gelişen teknoloji ve ekonominin gereklerini bilen, üretken, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunan, kaynakları etkin kullanan, kariyer yapmış, nitelikli bilim adamı yetiştirilmesine azami katkıyı sağlamaktır. 29/5/2017 tarihli ve 2017/10404 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsünün adı Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitüsü olarak değiştirilmiştir.