BAŞARI TEŞVİK VE ÖDÜL BAŞVURULARI
BAŞARI TEŞVİK VE ÖDÜL BAŞVURULARI

Üniversitemiz Senatosunun 06/04/2023 tarihli ve 17 sayılı toplantısında kabul edilen; Başarı Teşvik ve Ödül Yönergesi ekte sunulmuş olup, varsa ödül başvurusunda bulunacak öğrencilerin başvuru formlarının 25.01.2024 Perşembe günü saat 17.30'a kadar Anabilim Dalı Başkanlıklarına iletilmesi gerekmektedir. Bilgilerinize..

Başarı Teşvik ve Ödül Başvuruları.pdf19 Ocak 2024 Cuma
Toplam 0 görüntüleme