Yüksek Lisans ve Doktora Programlar Ders Listesi
 
Klinik Araştırmalar Anabilim Dalı -- Yüksek Lisans Programı Ders Listesi 
Dersin Kodu Dersin Adı TUK* AKTS Zorunlu/Seçmeli
KAY 500 Seminer 020 5 Zorunlu
KAY 501 Klinik Araştırmalara Tarihsel Bakış 202 5 Seçmeli
KAY 502 Klinik Araştırmalarda Taraflar 202 5 Zorunlu
KAY 503 Klinik İlaç Araştırma Evreleri 202 5 Zorunlu
KAY 504 Gönüllüler Ve Bilgilendirilmiş Gönüllü Oluru 202 5 Seçmeli
KAY 505 Klinik Araştırmaların Yasal Boyutu 202 5 Seçmeli
KAY 506 Çocuklarda Yapılan Klinik Araştırmalar 202 5 Seçmeli
KAY 507 Bilimsel Raporlama 303 5 Seçmeli
KAY 508 Makale Kritiği 303 5 Seçmeli
KAY 509 Biyoeşdeğerlik/Biyoyararlanım Çalışmaları 202 5 Seçmeli
KAY 510 Genel Farmakoloji 202 5 Seçmeli
KAY 511 Farmakogenetik 202 5 Seçmeli
KAY 512 Klinik Çalışmalarda Araştırma Düzenleri 202 5 Seçmeli
KAY 710 Tez Çalışması 010 25 Zorunlu
KAY 751 Uzmanlık Alan Dersi 808 5 Seçmeli
 
Moleküler Biyoloji ve Genetik  Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Ders Listesi 
Dersin Kodu Dersin Adı TUK* AKTS Zorunlu/Seçmeli
MBG 500 Seminer 020 5 Zorunlu
MBG 501 Deney Hayvanları ve Uygulama Yöntemleri 020 5 Zorunlu
MBG 502 Araştırma ve Yayın Etiği 202 6 Zorunlu
MBG 503 Moleküler Biyoloji 303 8 Zorunlu
MBG 504 Moleküler Genetik 303 8 Zorunlu
MBG 505 Genom Yapısı 303 6 Seçmeli
MBG 506 Hücre Siklus, Yaşlanması ve Ölümü 303 8 Seçmeli
MBG 507 Proteinler ve Protein  Araştırma Yöntemleri 303 8 Seçmeli
MBG 508 Farmakogenetik I 202 6 Seçmeli
MBG 509 Moleküler İmmünoloji 202 6 Seçmeli
MBG 510 Genel Patoloji 202 6 Seçmeli
MBG 511 Genetikte Kullanılan Teknikler 202 6 Seçmeli
MBG 512 Mezenkimal Kök Hücre Kültürü ve Uygulama Alanları 122 8 Seçmeli
MBG 513 Gen Kontrol Mekanizmaları 303 6 Seçmeli
MBG 514 Biyoinformatik 202 6 Seçmeli
MBG 515 Temel Hücre Bilgisi 213 8 Seçmeli
MBG 516 Hücre İçi Trafik 303 8 Seçmeli
MBG 520 Tez Çalışması 010 25 Zorunlu
MBG 521 Uzmanlık Alan Dersi 808 5 Seçmeli
 
Nörobilim  Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Ders Listesi 
Dersin Kodu Dersin Adı TUK* AKTS Zorunlu/Seçmeli
NRB 500 Seminer 020 5 Zorunlu
NRB 501 Nörobilime Giriş 101 5 Zorunlu
NRB 502 Temel Elektrofizyoloji 303 8 Zorunlu
NRB 503 Sinir Sistemi Histolojisi Fizyolojisi 202 6 Zorunlu
NRB 504 Nörodejenerasyon ve Nöroenflamasyon 202 6 Zorunlu
NRB 505 Nöroanatomiye giriş 223 8 Seçmeli
NRB 506 Nörofizyolojiye giriş 202 6 Seçmeli
NRB 507 Nörogenetik ve Tanı Yöntemleri 202 6 Seçmeli
NRB 508 Biyoinformatik 202 6 Seçmeli
NRB 509 Kök Hücre ve Nörolojik Hastalıklarda Kullanımı 202 6 Seçmeli
NRB 510 NöroBilim01: Beynin temel çalışma düzenekleri 202 6 Seçmeli
NRB 711 Tez Çalışması 010 25 Zorunlu
NRB 751 Uzmanlık Alan Dersi 808 5 Seçmeli
 
Bitki Biyoteknolojisi Anabilim Dalı Doktora Programı Ders Listesi 
Dersin Kodu Dersin Adı TUK* AKTS Zorunlu/Seçmeli
BBT 600 Seminer 020 4 Zorunlu
BBT 601 Bitki Doku Kültürü Teknikleri 303 7,5 Seçmeli
BBT 602 Bitkilere Gen Aktarım Teknikleri    303 7,5 Seçmeli
BBT 603 Bitki Biyoteknolojisinde Güncel Konular 303 7,5 Seçmeli
BBT 604 Tıbbi Bitkilerde Nanoteknolojik Uygulamalar 303 7,5 Seçmeli
BBT 605 Fonkisiyonel Genomik Yaklaşımlar 303 7,5 Seçmeli
BBT 606 Moleküler Markörler ve Bitki Islahında Kullanımı 303 7,5 Seçmeli
BBT 607 DNA ve RNA Moleküler Teknikleri 303 7,5 Seçmeli
BBT 608 Bitki Moleküler Biyolojisi 303 7,5 Seçmeli
BBT 609 Protein Yapısı ve Fonksiyonları 303 7,5 Seçmeli
BBT 610 Gen Ekspresyonu ve Regülasyonu 303 7,5 Seçmeli
BBT 611 Biyolojik Araştırmalarda Model Organizmalar 303 7,5 Seçmeli
BBT 612 Genetik Çeşitlilik ve Moleküler Haritalama 303 7,5 Seçmeli
BBT 900 Tez Çalışması 010 25 Zorunlu
BBT 901 Uzmanlık Alan Dersi 404 5 Seçmeli
 
Metabolizma ve Kronik Hastalıklar  Anabilim Dalı Doktora Programı Ders Listesi
Dersin Kodu Dersin Adı TUK* AKTS Zorunlu/Seçmeli
MKH 600 Seminer 020 5 Zorunlu
MKH 601 Panreatik Hormon Ve Diyabet 303 5 Seçmeli
MKH 602 Obezite  303 5 Seçmeli
MKH 603 Aterosklerozis 202 5 Seçmeli
MKH 604 Hipertansiyon 202 5 Seçmeli
MKH 605 İntrauterin Ve Fetal Dönem Etkinme 202 5 Seçmeli
MKH 606 Beslenme 202 5 Seçmeli
MKH 607 Korunma Ve Tedavide Egzersiz 303 5 Seçmeli
MKH 608 Genetik Yaklaşim 303 5 Seçmeli
MKH 609 Eleştirel Okuma, Makale Okuma, Değerlendirme ve Yazma 303 5 Seçmeli
MKH 777 Yeterliliğe Hazırlık 000 5 Zorunlu
MKH 811 Tez Çalışması 010 25 Zorunlu
MKH 851 Uzmanlık Alan Dersi 808 5 Seçmeli
 
Moleküler Biyoloji ve Genetik  Anabilim Dalı Doktora Programı Ders Listesi 
Dersin Kodu Dersin Adı TUK* AKTS Zorunlu/Seçmeli
MBG 600 Seminer 020 5 Zorunlu
MBG 601 Deney Hayvanları Ve Uygulama Yöntemleri 020 5 Zorunlu
MBG 602 Araştırma ve Yayın Etiği 202 6 Zorunlu
MBG 603 İleri Moleküler Hücre Biyolojisi 303 8 Zorunlu
MBG 604 Moleküler Biyolojide Modern İleri Teknikler 303 8 Zorunlu
MBG 605 Epigenetik ve RNA Dünyası 303 6 Seçmeli
MBG 606 Hücre Yaşlanması Ve Hücre Ölüm Mekanizmaları 202 6 Seçmeli
MBG 607 Hücre Zar Yapısı Ve Hücreler Arası Haberleşme 303 8 Seçmeli
MBG 608 Kök Hücre Ve Translasyonel Tıpta Güncel Konular 202 6 Seçmeli
MBG 609 Kanserin Moleküler Biyolojisi ve Genetiği 202 6 Seçmeli
MBG 610 Kanser İmmünolojisi 202 6 Seçmeli
MBG 611 Tümör Patolojisi Ve İnceleme Teknikleri 202 6 Seçmeli
MBG 612 Onkolojide Hedefe Yönelik Tedaviler 202 6 Seçmeli
MBG 613 Proteomiks 303 8 Seçmeli
MBG 614 Transgenik Hayvan Biyoteknolojisi 202 6 Seçmeli
MBG 615 İnsan Genetik Hastalıklarının Moleküler Mekanizması 303 8 Seçmeli
MBG 616 Biyoinformatik 202 6 Seçmeli
MBG 617 Bitki Moleküler Biyolojisi Ve Genetiği 202 6 Seçmeli
MBG 618 Farmakogenetik II 202 6 Seçmeli
MBG 777 Yeterliliğe Hazırlık 000 30 Zorunlu
MBG 811 Tez Çalışması 010 25 Zorunlu
MBG 851 Uzmanlık Alan Dersi 808 5 Seçmeli
 
Nörobilim  Anabilim Dalı Doktora Programı Ders Listesi 
Dersin Kodu Dersin Adı TUK* AKTS Zorunlu/Seçmeli
NRB 600 Seminer 020 5 Zorunlu
NRB 601 Nörogelişim ve Nörodejenerasyon 101 5 Zorunlu
NRB 602 Reseptörler ve Sinaptik Sinyal Oluşturma 202 6 Seçmeli
NRB 603 Nöroloji ve Genetik 202 6 Seçmeli
NRB 604 Nörofizyoloji 303 8 Zorunlu
NRB 605 Beslenme ve Nörobilim 202 6 Zorunlu
NRB 606 Nörofarmakoloji 303 8 Seçmeli
NRB 607 Bilişsel Nörobilim-Davranış Nörobilimi ve Kognitif Nörobilim 202 6 Seçmeli
NRB 608 Biyoinformatik 202 6 Zorunlu
NRB 609 Nörobiyolojide Laboratuvar Yöntemleri ve Etik 202 6 Seçmeli
NRB 610 Nörogörüntüleme 202 6 Seçmeli
NRB 611 Nörolojik Hastalıklarda Yeni Tedavi Yöntemleri 303 8 Seçmeli
NRB 612 NöroBilim02: Zihinsel İşlevlerin Nörobiyolojik Temelleri 101 5 Seçmeli
NRB 613 Motor ve Duyu Sistemi 202 6 Seçmeli
NRB 614 NöroBilim03: Psikopatolojik Durumlar 101 5 Seçmeli
NRB 615 Nörodejeneratif Hastalıklarda İn Vitro Yöntemler 303 8 Seçmeli
NRB 616 Nörodejeneratif ve Nöropsikiyatrik Hastalıklarda Deneysel Hayvan Modelleri 303 8 Zorunlu
NRB 777 Yeterlilik 000 30 Zorunlu
NRB 811 Tez Çalışması 010 25 Zorunlu
NRB 851 Uzmanlık Alan Dersi 808 5 Seçmeli
 
* TUK = (T) Teorik Ders, (U) Praktık Ders (K) Dersin Kredisi  
Adres : Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitüsü, Enstitüler Binası 38039 Melikgazi/Kayseri
Telefon : 0 352 437 52 72 /0 352 207 66 66-13607
Faks : 0352 4379232
Öğrenci İşleri : 0352 207 66 66 / 13621
E-Posta : genkokenserciyes.edu.tr
Copyright © 2017 - 2018 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu